Mua bình chữa cháy bột BC/ABC MFZ4, MFZ8

Mua bình chữa cháy bột BC/ABC MFZ4, MFZ8

Mua bình chữa cháy bột BC/ABC MFZ4, MFZ8

– Trong gia đình, hộ kinh doanh nên mua các loại bình dạng bột như MFZ4, MFZ8 nên ưu tiên sử dụng loại bột ABC vì phạm vi sử dụng chữa cháy sẽ rộng hơn và hiệu quả mang lại sẽ cao hơn.

Mua bình chữa cháy bột BC/ABC MFZ4, MFZ8

Mua bình chữa cháy bột BC/ABC MFZ4, MFZ8

Mua bình chữa cháy bột BC/ABC MFZ4, MFZ8

– Phạm vi áp dụng : Sử dụng cho các đám cháy dạng rắn, lỏng, khí, một cách hiệu quả.

+ Dập tắt được các đám cháy có điện áp cao.

+ Các đám cháy có nguyên nhân xuất phát từ dầu mỏ.

– Trong gia đình, hộ kinh doanh nên mua các loại bình dạng bột như MFZ4, MFZ8 nên ưu tiên sử dụng loại bột ABC vì phạm vi sử dụng chữa cháy sẽ rộng hơn và hiệu quả mang lại sẽ cao hơn.

Mua bình chữa cháy bột BC/ABC MFZ4, MFZ8

Mua bình chữa cháy bột BC/ABC MFZ4, MFZ8 pccc

Mua bình chữa cháy bột BC/ABC MFZ4, MFZ8 pccc

Chú ý : đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và nắm bắt chính xác các tính năng để dập tắt đám cháy một cách hiệu quả.

Không được sử dụng thử chỉ kiểm tra thông qua đồng hồ đo áp lực.

Mua bình chữa cháy bột BC/ABC MFZ4, MFZ8

Xem những dịch vụ khác của công ty chúng tôi