Mua bình chữa cháy tự động

Mua bình chữa cháy tự động

Mua bình chữa cháy tự động

– Bình chữa cháy tự động thích hợp cho các vị trí như kho ít người qua lại, khu vực nhạy cảm với lửa… khi phát hiện đám cháy nó sẽ tự động dập tắt đám cháy.

Mua bình chữa cháy tự động

Mua bình chữa cháy tự động

Mua bình chữa cháy tự động

– Bình chữa cháy tự động thích hợp cho các vị trí như kho ít người qua lại, khu vực nhạy cảm với lửa… khi phát hiện đám cháy nó sẽ tự động dập tắt đám cháy.

– Loại bình chữa cháy này thường được trang bị cho các khoang tàu, phòng thí nghiệm, kho, cây xăng vv…

Mua bình chữa cháy tự động

Mua bình chữa cháy tự động pccc

Mua bình chữa cháy tự động pccc

– Bình chữa cháy tự động này bị hạn chế khi diện tích xử lý hẹp, hoặc nhiều thiết bị xếp chồng lên nhau.

Mua bình chữa cháy tự động

 

Xem những dịch vụ khác của công ty chúng tôi