Mua thiết bị PCCC phải làm sao

Mua thiết bị PCCC phải làm sao

Mua thiết bị PCCC phải làm sao

Đặt hàng bằng cách xác nhận qua mail, điện thoại, hoặc fax tới chúng tôi. Nêu rõ địa chỉ giao hàng, thông tin xuất hóa đơn, các điều kiện khác nếu có.

Mua thiết bị PCCC phải làm sao

Mua thiết bị PCCC phải làm sao

Mua thiết bị PCCC phải làm sao

Hỏi: Tôi muốn mua thiết bị PCCC, phải làm sao?
Trả lời:
Bước 1: Bạn liên hệ qua mail hoặc điện thoại trực tiếp tới chúng tôi nêu rõ loại thiết bị, số lượng, nơi giao hàng. Chúng tôi sẽ báo giá tới bạn.
Bước 2: Đặt hàng bằng cách xác nhận qua mail, điện thoại, hoặc fax tới chúng tôi. Nêu rõ địa chỉ giao hàng, thông tin xuất hóa đơn, các điều kiện khác nếu có.

Mua thiết bị PCCC phải làm sao

Mua thiết bị PCCC phải làm sao pccc

Mua thiết bị PCCC phải làm sao pccc

Bước 3: Nhận hàng và thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Mua thiết bị PCCC phải làm sao

Xem những dịch vụ khác của công ty chúng tôi