Phương tiện phòng cháy chữa cháy

Phương tiện phòng cháy chữa cháy

Phương tiện phòng cháy chữa cháy

Hiện nay với các doanh nghiệp, tập thể công tác phòng cháy, chữa cháy là công việc thương niên và là trách nhiệm của từng cá nhân trong các đơn vị.

Việc tập huấn phòng cháy chữa cháy là không thể thiếu và được diễn ra định kỳ hàng năm cho từng cá nhân hoặc đại diện của doanh nghiệp nhằm hiểu và biết các thao tác cơ bản cần xử lý và ứng phó khi có hỏa hoạn xảy ra.
Trong công tác tập huấn phòng cháy chữa cháy không thể thiếu các phương tiện tập luyện như : vòi chữa cháy, bình chữa cháy, khay và các cây tạo lửa để tạo hiện trường tập huấn.

Phương tiện phòng cháy chữa cháy

Phương tiện phòng cháy chữa cháy

Phương tiện phòng cháy chữa cháy

Với sự hướng dẫn của các chuyên viên hoặc đại diện là Công an cơ quan phòng cháy trực tiếp hướng dẫn các thao tác với mục đích cho CBNV làm quen và nắm bắt rõ quy trình xử lý sự cố và các thao tác phòng cháy chữa cháy hiệu quả, an toàn cho người và tài sản.

Phương tiện phòng cháy chữa cháy

Phương tiện phòng cháy chữa cháy pccc

Phương tiện phòng cháy chữa cháy pccc

Công ty chúng tôi luôn sẵn sàng phối hợp cùng các đơn vị và các cơ quan ban nghành cùng triển khai chương trình tập huấn phòng cháy chữa cháy tại các đơn vị. Ngoài ra chúng tôi luôn có bộ trang bị tập luyện phòng cháy chữa cháy cho thuê để các đơn vị chủ động hơn trong việc chuẩn bị tập huấn cho hiệu quả.

Phương tiện phòng cháy chữa cháy

Xem những dịch vụ khác của công ty chúng tôi