Thiết bị chữa cháy

Thiết bị chữa cháy

Thiết bị chữa cháy

Tiêu chuẩn này đưa ra những thuật ngữ và định nghĩa có liên quan tới các chất chữa cháy, bình chữa cháy di động và hệ thống chữa cháy cố định

Thiết bị chữa cháy

Thiết bị chữa cháy

Thiết bị chữa cháy

TCXD 216 – 1998 – PCCC – Từ vựng – Thiết bị chữa cháy
Tiêu chuẩn này đưa ra những thuật ngữ và định nghĩa có liên quan tới các chất chữa cháy, bình chữa cháy di động và hệ thống chữa cháy cố định
Thiết bị chữa cháy
Tải: Thiết bị chữa cháy pccc

Xem những dịch vụ khác của công ty chúng tôi